Změkčovací zařízení

Zařízení pro změkčování vody nachází uplatnění všude, kde je požadována voda s nízkou tvrdostí. Proto jsou instalována v kotelnách, prádelnách, myčkách, výrobnách akumulátorů, lihovarech apod. Další uplatnění nacházejí při před úpravě vody před následnou úpravou (reverzní osmóza, ionexy apod.), pro potřeby lékáren, nemocnic, chemického a fotochemického průmyslu.

Zařízení pro změkčování vody

Zařízení pro změkčování vody nachází uplatnění všude, kde je požadována voda s nízkou tvrdostí. Proto jsou instalována v kotelnách, prádelnách, myčkách, výrobnách akumulátorů, lihovarech apod. Další uplatnění nacházejí při předúpravě vody před následnou úpravou (reverzní osmóza, ionexy apod.), pro potřeby lekáren, nemocnic, chemického a fotochemického průmyslu.

Obecné informace

Technologie změkčování

Změkčování vody je v podstatě odstranění iontů způsobujících tzv. tvrdost vody, tedy iontů Ca++ a Mg++ za ionty dobře rozpustných solí Na+. Vápníkové a hořečnaté kationty se filtrací vrstvou katexu, pracujícího v sodíkovém cyklu vymění za ekvivalentní množství kationtů sodíkových, přičemž se nemění celková ekvivalentová koncentrace rozpuštěných solí, podle ekvivalentových vah vyměněných solí. Ani pH vody se podstatně nemění, neboť jde o neutrální výměnu. Vyčerpaná náplň se regeneruje roztokem chloridu sodného v koncentraci 5 - 10%, při asi 330% teoretické spotřeby. Konec pracovního období je dán zvyšováním zbytkové tvrdosti a iont Mg++ proniká první.

Regenerace náplně solným roztokem je zahájena a řízena automatickou ventilovou hlavou. Všechna zařízení jsou celoplastová, tlaková a průtočná.

Zařízení lze rozdělit do tří skupin:

1. Kompaktní zařízení

Maximální objem ionexu u těchto zařízení je 30 litrů, proto je doporučováno pro aplikace s menší spotřebou upravené vody. Solanková nádrž tvoří obal zařízení a v ní je umístěna ionexová kolona.

2. Dělená zařízení

Solanková nádrž je samostatná, je však s ionexovou kolonou vzájemně propojena. Tato zařízení navazují výkonově i kapacitně na předchozí skupinu.

kabinet
změkčovač

3. Zdvojená zařízení

Tato zařízení jsou složena ze dvou inexových kolon a z jedné společné solankové nádrže. Ionexové kolony pravidelně vzájemně střídají pracovní cykly s regeneračními a proto je zajištěna nepřetržitá dodávka upravené vody.


Provoz zařízení

Provoz je řízen automatickou hlavou, která ovládá více cestný ventil. Ventil je ovládán podle nastaveného časového intervalu nebo množství (objemu) vody. Zařízení jsou dodávána s ventily FLECK nebo CLAK.

Energetický příkon

Protože zařízení nepotřebuje ke svému provozu čerpadlo, je energetický příkon minimální a činí cca 10 W. Napájecí napětí je 220 V/50 Hz.

Obsluha zařízení

Spočívá v občasné kontrole chodu zařízení, kontrole stavu vody v solankové nádrži, doplňování reg. soli a občasném čištění filtračního sítka na přívodu vody.

Výběr vhodného zařízení

Je závislý na složení vstupní vody a na potřebách uživatele (množství upravené vody, nepřetržitý provoz atd.)