Ionexy

Demineralizace

Regenerací iontoměničů se zabýváme od počátků činnosti firmy. Jedná se o chemický proces, při kterém dochází k opačné sorpci iontů než při pracovním cyklu. Ionty, původně navázané na měnič, odcházejí spolu s regeneračním procesem. Regeneraci pryskyřic typu DOWEX provádíme výměnným způsobem tak, že požadované množství určené k regeneraci vracíme zákazníkovi obratem z našich zásob. Ostatní typy měničů regenerujeme na objednávku. Protože kvalita vstupní vody výrazně ovlivňuje kapacitu iontoměniče a tím i náklady na výrobu demineralizované vody, nabízíme posouzení a příp. montáž filtračních jednotek určených pro úpravu vstupního média.Měniče iontů jsou zrnité organické i anorganické látky, nerozpustné ve vodě. K demineralizaci dochází při styku vody s iontoměničovou pryskyřicí, kdy nastane chemická výměna iontů obsažených ve vodě s ionty pryskyřice. Demineralizací rozumíme odstranění veškerých minerálních součástí vody, tedy i SiO2 a CO2. Kvalita demineralizované vody je závislá na výskytu závadných iontů, které ovlivňují její elektrickou vodivost [m S]. Změna specifické vodivosti vzniká teprve při průniku Cl-, který nastává po průniku SiO2, jež proniká jako první. Tím končí pracovní cyklus. Dodací lhůty našich zařízení jsou max. 3 týdny, u speciálních sestav 3 měsíce. U všech dodávek je součástí nabídky náhradní patrona  

Demineralizační stanice 

devon 20 k

Demineralizační stanice nabízíme v různých provedeních a objemech. Součástí nabízených zařízení je dvoustavový indikátor vodivosti, předfiltr, výstupní filtr a příp. redukční ventil. Indikátor vodivosti je vybaven dvoubarevnou LED diodou, která signalizuje dosažení požadované vodivosti upravené vody. Hranice přepnutí je nastavena podle požadavku zákazníka. Alternativně je možné osadit zařízení konduktometrem. Demineralizační DEVON 3 je provedena v netlakové nádobě z PE. Lze ji doporučit do provozů se spotřebou do  300 l měsíčně.Demineralizační stanice DEVON 20 je provedena v nerezové nádobě o obsahu 18 litrů. Odolává přetlaku 0,5 Mpa, takže ji lze v kombinaci s redukčním ventilem připojit přímo na tlakový zdroj pitné vody. Na vedlejším obrázku jsou zobrazeny nádoby z laminovaného polyetylénu a jsou dodávány v objemech od 10 do 650 litrů. Provedení patron, objem, způsoby předúpravy vstupní vody a způsob připojení doporučujeme na základě posouzení požadavků zákazníka.

 

Poloautomatické zařízení DEVON


 

Jedná se o demineralizační stanici s plnými kolonami. Nádoby jsou vyrobeny z vinutého skelného kompozitu s vnitřním polyetylenovým povrchem. Ionexové náplně jsou typu DOWEX MARATHON. Stanice je ovládána pneumatickými membránovými ventily a řízena elektronickým ovládáním. Vstupní voda je upravována podle potřeby filtrem.Provoz stanice je řešen tak, že po dosažení stanovené vodivosti dojde k odstavení zařízení (akustický, optický signál). Regenerace je spouštěna ručně, její průběh je řízen a ukončen automaticky. Pro zahájení regenerace je třeba zajistit minimální objem upravené vody. Doba regenerace je přibližně 80 minut.

 

Reverzní osmózy

Reverzní osmóza pracuje na principu polopropustné membrány. Voda pod tlakem prochází přes membránu, ve které jsou póry o velikosti 0,0001 mikrometru. Membrána propustí jen molekuly vody a od ní odděluje veškeré větší znečisťující látky. Reverzní osmózou lze tedy odstranit bakterie, chlor, chloridy, dusičnany, herbicidy, pesticidy a jiné organické látky z 93% až 98%.